Nasza oferta

Oferta IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowana jest do zamożnych osób fizycznych oraz instytucji, które poszukują alternatywy wobec istniejącego rynku zarządzania aktywami. Specjalizujemy się w:

  • kreowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Inwestorów,
  • tworzeniu funduszy inwestycyjnych o alternatywnej polityce inwestycyjnej, dedykowanych wybranym Inwestorom.

Nasza działalność w zakresie zarządzania funduszami opiera się na:

  • bezpieczeństwie prawnym aktywów funduszu (np. w ramach zarządzania majątkiem prywatnym/ rodzinnym),
  • możliwości wpływu Uczestników funduszu na działalność funduszu poprzez udział w statutowych organach funduszu (zgromadzenie inwestorów, rada inwestorów),
  • zwiększonym poziomie anonimowości Uczestników funduszu,
  • odroczeniu podatku dochodowego od zysków zrealizowanych przez fundusz do czasu wycofania przez Uczestników środków z funduszu,
  • elastyczności polityki inwestycyjnej poprzez lokowanie środków funduszy w aktywa publiczne i niepubliczne.
2015-08-11

Komentarz inwestycyjny na sierpień 2015 r.

zobacz
2015-08-04

Informujemy, że od dnia 01.08.2015 r. Funduszem ALIOR SFIO zarządza firma Money Makers TFI S.A.

2015-07-01

Przejęcie zarządzania ALIOR Specjalistycznego Funduszu inwestycyjnego Otwartego przez Money Makers Spółka Akcyjna.

zobacz
2015-06-26

Informacja o stopie redukcji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych złożonych przez uczestników Funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2015-06-08

Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych od uczestników Funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2015-03-20

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż akcji

zobacz
2014-12-01

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż obligacji.

zobacz
2014-08-04

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

zobacz
2014-06-30

Informacja w sprawie spadku Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI) IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2014-06-23

Informacja na temat transakcji zbycia obligacji z IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN do Spółki zależnej

zobacz
2014-06-17

Informacja w sprawie wykupu certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN

zobacz
2014-05-06

W dniu 5 maja 2014 r. nastąpiła zmiana podmiotu zarządzającego portfelami subfunduszy Alior SFIO. Nowym podmiotem zarządzającym wszystkimi subfunduszami Alior SFIO jest Money Makers S.A. z siedzibą w Warszawie.

2014-02-07

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd IPOPEMA TFI S.A. podjął decyzję o wydłużeniu czasu trwania funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN do dnia 29 grudnia 2015 r.

zobacz
 

You may need to install or upgrade Flash Player.

Get Adobe Flash player 

Kontakt


Dane kontaktowe IPOPEMA TFI S.A.
 
 


 

Grupa
IPOPEMA

 
 
 

You may need to install or upgrade Flash Player.

Get Adobe Flash player