Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny

Kategoria A
POZIOM RYZYKA:1234567

Notowania

POBIERZ
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
STOPA ZWROTU: --WALUTA WYCENY: PLN

Stopa zwrotu na dzień 2019-07-16

Dzień -0,01%
Miesiąc 0,20%
Kwartał 0,27%
Pół roku 1,40%
Rok 2,47%
3 lata 6,59%
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok 2,14%
2018 0,50%
2017 3,84%
2016 0,27%
2015   --  
2014   --  
2013   --  
Od początku 6,88%

Charakterystyka subfunduszu

Początek działalności2016-07-01
Opłata za zarządzanie1,50%
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie20% od zysku ponad benchmark
Opłata manipulacyjna3%
Rachunek nabyć19 1020 1068 0000 1402 0308 2971

Polityka inwestycyjna

  • dąży do osiągania stóp zwrotu na poziomie przewyższającym rentowność depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych
  • do 100% wartości aktywów w instrumentach dłużnych, w tym obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego
  • w zależności od koniunktury na rynku kapitałowym maksymalnie 40% wartości aktywów stanowić będą akcje, o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju
  • benchmark : WIBID 3M + 1%

Dla kogo?

Rozwiązanie dla Klientów poszukujących inwestycji bardziej zyskownej od lokat bankowych, w związku z tym skłonnych zainwestować ograniczoną część środków w akcje. Fundusz odpowiada na potrzeby Inwestorów oczekujących minimalizowania ryzyka inwestycyjnego i zwiększania zaangażowania w akcje wówczas, kiedy analiza fundamentalna i otoczenie rynkowe wskazują większe prawdopodobieństwo zysku z tej klasy aktywów, niż zysk z instrumentów o niższym ryzyku.

Zarządzający

Marcin Winnicki, CFA

Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość.

Karierę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1999 r. w CDM PEKAO S.A. w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od 2001 roku pracował dla Pioneer Pekao Investments S.A., początkowo jako trader, a następnie zarządzający akcyjnymi funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami klientów indywidualnych. Od 2007 do października 2018 zatrudniony w BPH TFI na stanowisku zarządzającego akcyjnymi funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami klientów indywidualnych. Przez blisko 10 lat zarządzał polskim mandatem dla jednego z największych inwestorów instytucjonalnych na świecie. W IPOPEMA TFI od 2019, gdzie, jako Członek Zarządu, pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego (CIO).

Bogusław Stefaniak

Head of Fixed Income

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia

2019-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 31.05.2019 r.
2019-05-31 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO z dnia 31.05.2019 r.
2019-04-17 Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniu 15.04.2019
2019-03-20 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 20.03.2019 r.
2019-01-02 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO z dnia 02.01.2019 r.
2019-01-02 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 02.01.2019 r.
2019-01-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 02.01.2019 r.
2018-09-03 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 03.09.2018 r.
2018-07-20 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 20.07.2018 r.
2018-07-20 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 20.07.2018 r.
2018-05-30 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO z dnia 30.05.2018 r.
2018-05-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 30.05.2018 r.
2018-04-13 Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniach 05.04.2018, 06.04.2018 i 09.04.2018
2018-04-13 Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniach 04.04.2018, 05.04.2018, 06.04.2018 i 09.04.2018
2018-01-03 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 03.01.2018 r.
2017-07-10 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO z dnia 10.07.2017 r.
2017-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 31.05.2017 r.
2017-03-24 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 24.03.2017 r.
2017-03-06 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 06.03.2017 r.
2017-03-06 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 06.03.2017 r.
2016-12-09 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 09.12.2016 r.
2016-12-09 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 09.12.2016 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 02.12.2016 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 02.12.2016 r.
2016-09-13 Informacja o zakończeniu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Gotówkowy w ramach Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 13.09.2016
2016-09-12 Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Gotówkowy w ramach Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 12.09.2016
2016-09-09 Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Pocztowy SFIO z dnia 09.09.2016 r.
2016-09-09 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 09.09.2016 r.
2016-06-07 Informacja o zakończeniu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 07.06.2016
2016-06-06 Informacja o rozpoczęciu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 06.06.2016

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X