Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji

Kategoria A
POZIOM RYZYKA:1234567

Notowania

POBIERZ
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
STOPA ZWROTU: --WALUTA WYCENY: PLN

Stopa zwrotu na dzień 2019-08-14

Dzień 0,02%
Miesiąc 0,79%
Kwartał 1,57%
Pół roku 1,70%
Rok 3,03%
3 lata 11,02%
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok 1,92%
2018 2,63%
2017 4,16%
2016 5,38%
2015   --  
2014   --  
2013   --  
Od początku 14,82%

Charakterystyka subfunduszu

Początek działalności2016-07-01
Opłata za zarządzanie1,75%
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie20% od zysku ponad benchmark
Opłata manipulacyjna0,90%
Rachunek nabyć66 1020 1068 0000 1602 0308 2997

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić do 100% aktywów Subfunduszu.
  • Do 25% aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
  • Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty są dobierane do portela przede wszystkim w oparciu o ocenę ich dochodowści przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka.
  • Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną Subfunduszu, stopy zwrotu mogą cechować się większą zmiennością niż w  przypadku klasycznych funduszy papierów dłużnych. 

 

Dla kogo?

Subfundusz dedykowany Klientom zamierzającym inwestować na szerokim rynku papierów dłużnych, lecz nie akceptujących strat w rocznym horyzoncie czasowym. Nasi Klienci to osoby poszukujące stóp zwrotu wyższych niż oferowane na standardowych depozytach bankowych , ale nie akceptujący podejmowania nadmiernego ryzyka.

Zarządzający

Bogusław Stefaniak

Head of Fixed Income

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia

2019-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 31.05.2019 r.
2019-05-31 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO z dnia 31.05.2019 r.
2019-04-17 Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniu 12.04.2019
2019-03-20 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 20.03.2019 r.
2019-01-02 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO z dnia 02.01.2019 r.
2019-01-02 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 02.01.2019 r.
2019-01-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 02.01.2019 r.
2018-09-03 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 03.09.2018 r.
2018-07-20 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 20.07.2018 r.
2018-07-20 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 20.07.2018 r.
2018-05-30 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO z dnia 30.05.2018 r.
2018-05-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 30.05.2018 r.
2018-04-13 Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniach 05.04.2018, 06.04.2018 i 09.04.2018
2018-04-13 Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniach 04.04.2018, 05.04.2018, 06.04.2018 i 09.04.2018
2018-01-03 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 03.01.2018 r.
2017-07-10 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO z dnia 10.07.2017 r.
2017-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 31.05.2017 r.
2017-03-24 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 24.03.2017 r.
2017-03-06 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 06.03.2017 r.
2017-03-06 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 06.03.2017 r.
2016-12-09 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 09.12.2016 r.
2016-12-09 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 09.12.2016 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 02.12.2016 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 02.12.2016 r.
2016-09-13 Informacja o zakończeniu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Gotówkowy w ramach Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 13.09.2016
2016-09-12 Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Gotówkowy w ramach Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 12.09.2016
2016-09-09 Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Pocztowy SFIO z dnia 09.09.2016 r.
2016-09-09 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO z dnia 09.09.2016 r.
2016-06-07 Informacja o zakończeniu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 07.06.2016
2016-06-06 Informacja o rozpoczęciu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Funduszu Pocztowy SFIO w dniu 06.06.2016

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X