Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 5 kwietnia 2018 roku

2018-04-05

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza
o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA Global Bonds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

1) art. 37 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Fundusz będzie podawał Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl. Z uwagi na niepubliczny charakter Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo może ustanowić hasło dostępu do treści związanych z Funduszem.”

2) w art. 37 statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

4. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o publikacji informacji na stronie internetowej Towarzystwa, rozumie się przez to również udostępnianie tych informacji w siedzibie Towarzystwa.”

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Global Bonds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X