Komunikat dotyczący RODO

2018-05-22

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH IPOPEMA TFI S.A.

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.  IPOPEMA TFI S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest fundusz, w którym jest Pan/Pani uczestnikiem, w którego imieniu działa IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa).

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

adres e-mail: iodotfi@ipopema.pl

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych jest niezbędne w następujących celach:

  • realizacji uczestnictwa w funduszach (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO),
  • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów funduszu, analiz wewnętrznych, dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu/funduszy, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku
z przeprowadzanym audytem.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający
z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od ustania uczestnictwa w funduszu.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz może ona dokonać ich sprostowania, a ponadto, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje jej prawo do:

  • żądania usunięcia danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dodatkowo w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X