Informacja dla Klientów IPOPEMA TFI w sprawie oświadczeń dotyczących rezydencji podatkowej oraz klasyfikacji dla celów FATCA

2016-04-11

Warszawa, 17.03.2016

Szanowni Klienci,

W ostatnich dniach marca br. zwrócimy się do tych z Państwa, którzy w okresie od 01.07.2014 do 30.11.2015 r. zostali naszymi Klientami o uzupełnienia oświadczeń odnośnie Państwa statusu FATCA.

IPOPEMA prosząc o uzupełnienie powyższej informacji postępuje zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712).

Regulacje podatkowe nakładają na IPOPEMA obowiązek zbierania określonych informacji na temat rezydencji podatkowej oraz klasyfikacji dla celów FATCA każdego z posiadaczy rachunku. Pragniemy podkreślić, że IPOPEMA nie może dostarczyć Państwu żadnej porady podatkowej w tym zakresie, i jeżeli nie są Państwo w stanie uzupełnić niniejszego formularza, prosimy o kontakt z Państwa doradcą podatkowym. Co do zasady IPOPEMA nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niezależną weryfikację jakiejkolwiek informacji przekazanej w tym formularzu i będzie polegać na otrzymanych od Państwa danych jako kompletnych i prawdziwych. IPOPEMA nie jest jednak zobowiązana do akceptacji formularza, jeżeli posiada uzasadnione przypuszczanie albo wiedzę o tym, że informacje zawarte w tym formularzu są nieprawdziwe i nierzetelne.

Wiemy, że cześć z Państwa składała już oświadczenia w przedmiotowej sprawie jednak ustawodawca wprowadzając powyższą Ustawę nałożył obowiązek umieszczenia w oświadczeniach klauzuli: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Brak tego zapisu sprawił, że wcześniejsze działania podjęte przez Towarzystwo w celu zapewnienia zgodności Państwa dokumentacji okazały się nieskuteczne, a oświadczenia jakie IPOPEMA zbierała przed wejściem w życie Ustawy nieważne.

Dlatego uprzejmie prosimy tych z Państwa, którzy otrzymają korespondencję o niezwłoczne wypełnienie i podpisanie dokumentu Oświadczenia oraz odesłanie go na wskazany adres.

Zarząd

IPOPEMA TFI S.A.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X