IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POZIOM RYZYKA:1234567

 Fundusz indeksowy

Dążymy do odwzorowania indeksu mWIG40


 Ekspozycja na polską gospodarkę

Skład indeksu mWIG40 dobrze odzwierciedla strukturę polskiego PKB


 Atrakcyjne koszty zarządzania

Opłata za zarządzanie funduszem zdecydowanie poniżej poziomu innych funduszy akcyjnych

 

Notowania

POBIERZ
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
STOPA ZWROTU: --WALUTA WYCENY: PLN

Stopa zwrotu na dzień 2019-07-16

Dzień -0,88%
Miesiąc 1,24%
Kwartał -2,41%
Pół roku -0,11%
Rok -4,45%
3 lata 16,04%
5 lat 19,67%
10 lat   --  
Obecny rok 4,18%
2018 -19,46%
2017 14,12%
2016 19,89%
2015 1,36%
2014 4,36%
2013 29,38%
Od początku 62,20%

Charakterystyka subfunduszu

Opłata za zarządzanie2,00%
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanieBRAK
Opłata manipulacyjna4,00%
Rachunek nabyć48 1140 1010 0000 5311 1800 1005

Polityka inwestycyjna

 
  • dbamy o korelację stóp zwrotu funduszu z indeksem mWIG40, tworząc portfel spółek zgodny ze składem indeksu,
  • możemy zmniejszyć udział spółki w portfelu o 2,5 pkt procentowe w stosunku do jej udziału w indeksie, np. wobec jej trudnej sytuacji finansowej,
  • proces inwestycyjny nie wymaga kosztownych analiz i odrzuca arbitralne decyzje inwestycyjne, co pozwala nam pobierać od Uczestników znacząco niższą opłatę za zarządzanie, niż w przypadku większości funduszy akcyjnych.

Dla kogo?

 
 

Fundusz dedykowany Klientom akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego i horyzont inwestycyjny odpowiedni dla rynków akcyjnych. Produkt adresowany do Inwestorów poszukujących eskpozycji na rynek średniej wielkości spółek. Klienci tego funduszu oczekują pełnej zgodności wycen funduszu ze zmianami wycen indeksu mWIG40.

Zarządzający

Mateusz Pawłowski

Zarządzający funduszami, Analityk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

W Grupie IPOPEMA rozpoczął pracę w Departamencie Zarządzania Aktywami w lipcu 2013 roku, na stanowisku analityka rynku akcji. Obecnie zatrudniony na stanowisku Zarządzającego Funduszami, gdzie odpowiedzialny jest za zarządzanie funduszami IPOPEMA Globalnych Megatrendów oraz IPOPEMA Megatrends FIZ. Do jego obowiązków należy również przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia

2019-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 31.05.2019 r.
2019-03-20 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 20.03.2019 r.
2018-09-03 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 03.09.2018 r.
2018-07-20 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 20.07.2018 r.
2018-07-20 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 20.07.2018 r.
2018-05-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 30.05.2018 r.
2018-01-03 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 03.01.2018 r.
2017-07-13 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 13.07.2017 r.
2017-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 31.05.2017 r.
2017-05-31 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 31.05.2017 r.
2017-03-24 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 24.03.2017 r.
2017-03-24 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 24.03.2017 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 02.12.2016 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 02.12.2016 r.
2016-07-19 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 19.07.2016 r.
2016-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 31.05.2016 r.
2016-04-20 Sprostowanie ogłoszenia o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 30.09.2015 r.
2016-02-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.02.2016 r.
2015-12-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 01.12.2015 r.
2015-12-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.12.2015 r.
2015-10-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 30.10.2015 r.
2015-09-30 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 30.09.2015 r.
2015-09-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 30.09.2015 r.
2015-09-18 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 18.09.2015 r.
2015-07-07 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 07.07.2015 r.
2015-05-29 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 29.05.2015 r.
2014-09-09 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 09.09.2014 r.
2014-09-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 1.09.2014 r.
2014-09-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 1.09.2014 r.
2014-05-30 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 30.05.2014 r.
2014-05-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 30.05.2014 r.
2013-11-26 Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 26.11.2013 r.
2013-11-26 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 26.11.2013 r.
2013-10-14 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 14.10.2103 r.
2013-09-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 02.09.2013 r.
2013-07-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 31.07.2013 r.
2013-05-31 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 31.05.2013 r.
2013-05-31 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 31.05.2013 r.
2013-05-02 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 02.05.2013 r.
2013-05-02 Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 02.05.2013 r.
2013-02-15 Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu IPOPEMA M-INDEKS FIO z dn. 15.02.2013 r.
2013-02-15 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 15.02.2013 r.
2013-02-15 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m- INDEKS FIO z dn. 15.02.2013 r.
2013-02-01 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.02.2013 r.
2013-02-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.02.2013 r.
2013-02-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.02.2013 r.
2012-09-05 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 05.09.2012 r.
2012-09-05 Ogłoszenie IPOPEMA m-INDEKS FIO o zmianie Prospektu Informacyjnego z dnia 5.09.2012 r.
2012-06-15 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA m-INDEKS FIO Z DNIA 15.06.2012 R.
2012-06-15 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA m-INDEKS FIO Z DNIA 15.06.2012 R.
2011-11-10 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 10 11 2011 r.
2011-11-10 OGŁOSZENIE O ZMIANIE SKRÓTU PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 10 11 2011 r.
2011-11-10 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 10 11 2011 r.
2011-10-07 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA M-INDEKS FIO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2011 r.
2010-08-31 Ogłoszenia o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 31.08.2010 r.
2010-07-07 Informacja dotycząca błędnych wycen jednostek uczestnictwa IPOPEMA m-INDEKS FIO w czerwcu 2010 r.
2010-05-14 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 14.05.2010 r.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X